Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Podjetje Družina d.o.o. (v nadaljevanju TA TRUD) prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti.

Poleg tega v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja(-jo) jamstvo, da se v primeru likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

TA TRUD vam v skladu z Zakonom o varstvu potrošnika zagotavlja spodnje ključne pravice:

1. Pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju boste prejeli vse ključne informacije o potovalnih storitvah.

2. Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje.

3. Kot potrošnik boste prejeli kontaktno telefonsko številko za nujne primere oz. podatke o kontaktni točki, preko katere boste lahko vzpostavili kontakt z organizatorjem potovanja oz. potovalno agencijo.

4. Z obvestilom TA TRUD lahko v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesete na drugo osebo.

5. Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.

6. V primeru znatne spremembe katerega od bistvenih elementov turističnega paketa imate kot potrošnik pravico, da odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine in prejmete celotno povračilo vseh plačil. Če pride s strani odgovornega podjetja do odpovedi turističnega paketa pred njegovim začetkom, ste upravičeni do povračila plačil, kadar je to potrebno pa tudi do povračila škode.

7. Potrošnik lahko v primeru izrednih okoliščin odstopi od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.

8. Potrošnik lahko odstopi od pogodbe kadarkoli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.

9. Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, je treba potrošniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne nadomestne aranžmaje. Potrošnik lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopi od pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.

10. Potrošnik ima pravico do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.

11. V primeru težav vam TA TRUD nudi vso potrebno pomoč.

12. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi povratek potrošnika.

Podjetje Družina d.o.o. – TA TRUD zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav organizatorja potovanj pri Zavarovalnici Triglav d.d.

  • Izdajatelj jamstva v primeru likvidnostnih težav: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 LJ
  • Zavarovalno jamstvo je namenjeno povračilu vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj. Likvidnostne težave nastopijo, ko je organizator nesposoben pravočasno izpolnjevati pogodbeno dogovorjene obveznosti. V primeru, da se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav, potrošnik pozove organizatorja, da v roku 48 ur zagotovi izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor po poteku navedena roka obveznosti niso izpolnjene, potrošnik kontaktira asistenčni center, ki v nadaljnjih 72 urah zagotovi povračilo stroškov, skladno z jamstvom po veljavnem Garantnem pismu. Kontakt za potrošnika: Asistenčno – storitveni center: 080 2864, za klic iz tujine: +386 2 222 2864

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov je dostopen na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

Obrazec standardnih informacij za povezane potovalne aranžmaje (poslovalnica)

Če po izbiri in plačilu ene potovalne storitve prek našega podjetja TA Trud rezervirate dodatne potovalne storitve za svoje potovanje ali počitnice, NE BOSTE upravičeni do pravic, ki na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov, veljajo za turistične pakete. TA Trud zato ne bo odgovorno za ustrezno izvedbo posameznih potovalnih storitev. Prosimo, da se v primeru težav obrnete na zadevnega ponudnika storitev. Če pa med istim obiskom TA Trud ali stikom z njim rezervirate kakršne koli dodatne potovalne storitve, bodo potovalne storitve postale del povezanega potovalnega aranžmaja. V tem primeru Turistična agencija TA Trud v skladu s pravom EU zagotavlja jamstvo za vračilo vaših plačil TA Trud za storitve, ki niso bile opravljene zaradi likvidnostnih težav TA Trud. Opozarjamo vas, da to ne zagotavlja povračila v primeru likvidnostnih težav zadevnega ponudnika storitev. TA Trud je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri Zavarovalnici Triglav d.d.

  • Izdajatelj jamstva v primeru likvidnostnih težav: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 LJ

Potrošniki se lahko obrnejo na ta subjekt, če storitve zaradi likvidnostnih težav TA Trud niso izvedene.

Opomba: To jamstvo v primeru likvidnostnih težav ne zajema pogodb z drugimi strankami, ki niso TA Trud, ki se lahko izpolnijo kljub likvidnostnim težavam TA Trud.

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513.