Splošni pogoji in informacije

Splošni pogoji in informacije so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta DRUŽINA d.o.o. (v nadaljevanju TRUD) ali ena od pooblaščenih agencij in potnik, ki se prijavlja na izbrano potovanje. V primerih, ko za določen aranžma veljajo drugi pogoji kot pogoji organizatorja potovanja, je to izrecno napisano na pogodbi o potovanju. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil potovanje. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.trud.si. V primeru, ko je DRUŽINA le posrednik in ne organizator aranžmaja, odgovarja le za posredovasnje in ne za opravljene storitve. Naslov agencije je: DRUŽINA d.o.o., Turistična agencija TRUD, Krekov trg 1, 1000 Ljubljana. Telefon 01 360 28 20.

PRIJAVA 

Na naša potovanja se lahko prijavite v poslovalnici TRUD-a ali pri pooblaščeni agenciji preko telefona, pošte, spletnega obrazca oz. elektronske pošte. Prijava pomeni sklenitev pogodbe o organiziranju aranžmaja v skladu s programom ter temi Splošnimi pogoji in informacijami. TRUD za svoje storitve zaračunava potniku/naročniku standardne rezervacijske stroške v višini 18,00 evrov na prijavnico za večdnevne aranžmaje in 5,00 evrov na prijavnico za enodnevne aranžmaje. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni predložiti na poti. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je le-ta odgovoren za vse stroške in morebitne posledice, ki bi nastale zaradi napačno posredovanih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča in lahko od nje odstopi le v skladu z določili splošnih pogojev (POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA). Pogodba postane veljavna s podpisom naročnika, pa tudi s samim plačilom akontacije ( osebno plačilo v poslovalnici ali bančno nakazilo), ne glede na to, ali je podpisana ali ne. 

PLAČILO 

Ob prijavi je potnik dolžan v treh dneh po sklenitvi pogodbe (v kolikor to ni drugače določeno) poravnati akontacijo v višini 30% cene aranžmaja, preostanek pa najkasneje 15 dni pred pričetkom potovanja. Če znesek ni poravnan v predvidenem roku, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe in se TRUD ravna po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. Preostanek plačila (70%) je možno poravnati do največ 8 obrokov preko direktne bremenitve, ki mora biti sklenjena in podpisana najkasneje 8 dni pred pričetkom potovanja. Najvišji skupni znesek obročnega odplačila znaša 5.000€, znesku obroka prišteje še 5 evrov manipulativnih stroškov na obrok.

CENA 

Cene potovanja so določene s programom - pred prijavo preverite aktualno ceno pri prodajalcu ali na spletni strani. Cena se lahko ažurira glede na relevantne okoliščine (predvsem cena in zasedenost letala). Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred začetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 8 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov. Če se za potovanje ne prijavi predvideno minimalno število potnikov, se lahko potovanje še vedno izvede, če se potniki strinjajo z ustreznim zvišanjem cene. Pri potovanjih, kjer je objavljenih več cen (za različno število potnikov), se ob prijavi načeloma upošteva najvišjo ceno, ki se jo pred odhodom ustrezno prilagodi, če je to potrebno (končni obračun dobite skupaj z zadnjim obvestilom pred potovanjem).

KLUB TRUD 

Potnik s prvim potovanjem postane član KLUBA TRUD. Do ugodnosti (popustov) je upravičen  od petega potovanja naprej. V to kvoto štejejo le tri-ali večdnevna razpisna potovanja, ne štejejo pa nakupi letalskih kart in rezervacije hotelov. Popust velja na osnovno ceno in ne na doplačila (enoposteljne sobe, počitniška podaljšanja potovanja...). Različni popusti se med seboj ne seštevajo, vedno velja le najvišji. Lestvica popustov za potovanja: od 5-9 potovanj (3% popusta), od 10-14 potovanj (5% popusta), od 15-19 potovanj (7% popusta), 20 in več potovanj (9% popusta). Klubski popust velja do enega meseca pred datumom odhoda. Klubski popust velja le za aranžmaje v organizaciji agencije TRUD in pri prijavi neposredno pri organizatorju aranžmaja. Klub Trud popust se obračuna ob prijavi.

DARILNI BONI 

Trud vrednostni darilni bon je unovčljiv v višini zneska, ki je naveden na bonu in velja za potovalne aranžmaje v organizaciji TRUDa. Darilni bon je v času njegove veljavnosti mogoče izkoristiti tudi po delih. Darilnega bona ni mogoče izplačati v gotovini. Veljavnost darilnega bona je navedena na samem bonu.

DARILNI BONI TRUD ZA NAROČNIKE DRUŽINE

Darilni bon Trud za naročnike Družine v vrednosti, ki je navedena na bonu, je mogoče unovčiti le ob posredovanju originalnega bona izključno ob prijavi (naknadno priloženih darilnih bonov ne upoštevamo). Omenjeni bon velja za potovalne aranžmaje v organizaciji TRUDa, katerih osnovna cena je najmanj 300,00 EUR. Darilni bon Trud za naročnike Družine ne velja v primeru, da je končna osnovna cena potovalnega aranžmaja nižja od 300,00 EUR (če se cena aranžmaja zniža pod 300,00 EUR zaradi večjega št. prijavljenih). Ob posredovanju darilnega bona Trud za naročnike Družine je potrebno navesti ime in priimek naročnika Družine. Darilni bon ne velja za nakup letalskih in drugih vozovnic. Darilni bon za naročnike Družine se upošteva kot popust in se v tem primeru izključuje z ostalimi popusti in drugimi nagradnimi darilnimi boni. Veljavnost darilnega bona je navedena na samem bonu, unovčiti pa ga je mogoče za aranžmaje, katerih datum odhoda je najmanj 1 mesec pred unovčenjem bona. Ob morebitni odpovedi potovanja s strani organizatorja, je mogoče darilni bon v času njegove veljavnosti mogoče izkoristiti ob prijavi na drugo potovanje v organizaciji TRUDa.

STORITVE

V ceno potovanja so praviloma vključene vse storitve, ki so navedene v programu (prevozi, namestitev v dvoposteljni sobi, prehrana in vstopnine po programu, slovensko in lokalno vodenje, zdravstveno zavarovanje z asistenco). Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa. Če katera od navedenih storitev ni vključena v ceno, je to pri programu posebej napisano. Posebnosti pri nekaterih storitvah oziroma sestavinah cene:

  • Letališke pristojbine: so vključene v ceno, razen pri notranjih letih v nekaterih deželah izven Evrope, kjer se plačujejo direktno na letališču in jih ni mogoče plačati vnaprej ( veljajo trenutni pogoji na letališču) V programu je vedno navedena višina taks v času priprave programa. Takse se dokončno obračunajo ob izdaji letalskih vozovnic (če se zvišajo, je potrebno doplačilo);
  • Izhodne takse iz držav: se plačajo na licu mesta (običajno na letališču), če je to potrebno (vnaprejšnje plačilo ni možno, njihova višina pa se spreminja);
  • Transfer do letališča: je običajno vključen v ceno do okoliških letališč (Trst, Benetke, Bologna, Bergamo, Munchen, Dunaj, Zagreb). Pri odhodu/prihodu z/na ljubljanskega letališča transfer ni vključen v ceno;
  • Vizum: kot navedeno pri vsakem posameznem programu (cena, vključenost v program, doplačilo…)
  • Cepljenja: niso vključena v ceno, zanje potnik poskrbi sam, posebno ko so le-ta nujna za vstop v državo (dokazila o cepljenju mora imeti potnik pri sebi na poti, sicer sam nosi nastale stroške);
  • Napitnine: so v večini dežel izven Evrope pravilo in ne izjema. Niso vključene v ceno in so načeloma neobvezne, so pa zelo priporočljive, saj je od njih odvisna tudi kakovost storitve na potovanju. Na začetku potovanja se izročijo slovenskemu vodiču, ki jih nato v dogovoru z lokalnim vodičem razdeljuje ustreznim osebam. Ob koncu potovanja vodnik naredi obračun in morebitni ostanek vrne potnikom. 
  • Enoposteljna soba: v primeru, da sami nimate sopotnika, vam ga bomo poskušali najti mi. V primeru, da ga ne najdemo, vam priznamo 25% popusta na dodatek za enoposteljno sobo. Velja le v primeru, če se na potovanje prijavite vsaj en mesec pred odhodom. Določba ne velja za križarjenja, potovanja z vlakom in trajekti (enoposteljne kabine), za aktivne počitnice ali počitniške dele potovanj (Maldivi, Mavricijus, Phuket ipd.). 
  • Pri programih, kjer je vključena ročna prtljaga je možno doplačati oddano prtljago. Cena za oddan kovček velja samo ob prijavi in se lahko spremeni s strani letalskega prevoznika, če želi potnik kovček doplačati naknadno. 

POTOVALNI DOKUMENTI, PRTLJAGA 

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije ter držav, v katere potuje in mora imeti za potovanje v tujino veljaven potovalni dokument (osebno izkaznico, potni list). Če ga nima, je za svoje ravnanje odgovoren sam in TRUD v tem primeru ravna po določilu o potnikovi odpovedi potovanja. Če je za vstop v državo potreben vizum in ga pred odhodom ureja TRUD, mora potnik dostaviti potni list in vse ostale potrebne dokumente do roka, navedenega na programu, sicer velja, da si bo potnik vizum urejal sam. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, ki niso nastale po krivdi TRUDa, nosi stroške potnik sam. Če mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do povračila sorazmernega dela vplačila. TRUD ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago in druge osebne predmete. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalske družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. TRUD ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ...) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ...).

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima pravico, da lahko kadarkoli pisno odpove potovanje na prodajnem mestu, kjer se je prijavil. V primeru odpovedi se potniku zaračuna stroške, ki so odvisni od časa, ki je ostal do pričetka potovanja. V vsakem primeru TRUD zadrži prijavnino v višini 18,00 evrov na prijavnico za večdnevne aranžmaje in 5,00 evrov na prijavnico za enodnevne aranžmaje. Če na programu ni drugače določeno, veljajo spodaj napisani odpovedni stroški. Taki stroški pridejo v veljavo le v primeru, če potnik ne vplača odpovednega rizika – v tem primeru namreč potnik ob predložitvi ustreznih dokumentov in upoštevanju drugih pogojev (glej poglavje »Zavarovanje odpovednega rizika«) dobi povrnjeno celotno vplačilo razen prijavnine in odpovednega rizika.ARANŽMAJI Z LETALSKIM PREVOZOM ARANŽMAJI Z AVTOBUSNIM PREVOZOM
od 90 do 71 dni pred odhodom 20% cene aranžmaja 10% cene aranžmaja
od 70 do 45 dni pred odhodom 30% cene aranžmaja 20% cene aranžmaja
od 44 do 31 dni pred odhodom 40% cene aranžmaja 30% cene aranžmaja
od 30 do 22 dni pred odhodom 60% cene aranžmaja 60% cene aranžmaja
od 21 do 15 dni pred odhodom 80% cene aranžmaja 80% cene aranžmaja
odpoved kasneje kot 15 dni pred odhodom 100% cene aranžmaja 100% cene aranžmaja

    

V primeru, da so z organizacijo potovanja že nastali stroški – npr. stroški letalskih kart in kart železniških in ladijskih prevoznikov ter vstopnic, ki jih je potrebno kupiti v naprej, se le-ti obračunajo v celoti in ne glede na datum odpovedi. To pomeni tudi v primeru odpovedi pred roki, ki so navedeni zgoraj. Možna je tudi menjava potnika (ki ga najde potnik sam in velja samo na avtobusnih aranžmajih). V tem primeru potnik pokrije morebitne že nastale stroške in doplača znesek menjave potnika (5 EUR po osebi za enodnevne aranžmaje in 18 EUR za večdnevne aranžmaje).

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so ti lahko tudi višji, kadar to določajo pogoji poslovanja poslovnih partnerjev, s katerimi TRUD sodeluje. V primeru križarjenj ali potovanja z vlakom veljajo splošni pogoji odpovedi ladijskega prevoznika oziroma železniškega podjetja. Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.

ZAVAROVANJE ODPOVEDI POTOVANJA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko plača odpovedni riziko. 

Zneski premij zavarovanja odpovedi potovanja:

Cena potovanja do
Posamezni / Več oseb

200,00 EUR 12,00 EUR


KATERE POGODBENE PODLAGE VELJAJO?

Za pogodbeno podlago veljajo pogoji zavarovalnice Evropsko Turistično Zavarovanje za potovalno zavarovanje ERV-RVB SLO 2022. Velja slovenska zakonodaja


KDO JE ZAVAROVAN?

Če sklenete zavarovanje odpovedi potovanja za več oseb, ki potujejo skupaj, in izberete premijo za skupno ceno potovanja vseh oseb skupaj, velja zavarovalna vsota za vse osebe skupaj.


KJE VELJA ZAVAROVANJE?

Zavarovalno kritje velja po vsem svetu, z izjemo Severne Koreje, Afganistana, Mjanmara, Sirije, Venezuele, Rusije, Belorusije, Krima, Luganska, Donecka in Irana.
300,00 EUR 17,00 EUR
400,00 EUR 22,00 EUR
500,00 EUR 26,00 EUR
750,00 EUR 38,00 EUR
1.000,00 EUR 49,00 EUR
1.500,00 EUR 74,00 EUR
2.000,00 EUR 98,00 EUR
2.500,00 EUR 123,00 EUR
3.000,00 EUR 147,00 EUR
4.000,00 EUR 196,00 EUR
5.000,00 EUR 245,00 EUR


Potnik z vplačilom odpovednega rizika pooblašča agencijo, da lahko v njegovem imenu uredi zavarovanje pri zavarovalnici, s katero ima agencija pogodbo (Evropsko Turistično Zavarovanje - Europäische Reiseversicherung AG). V tem primeru se potnikove pravice iz naslova odpovednega rizika uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice, ki so dostopni na povezavi: 

https://service.europaeische.at/doc/sl/Pogoje_ZavarovanjeOdpovediSLO-AVB-SLSS_2022-SL-001.pdf

V posebnih primerih (programi po naročilu, letalske karte …) lahko velja tudi drugačen znesek odpovednega rizika. Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj in to obvezno v pisni obliki, oziroma najkasneje 2 uri od nastopa vzroka odpovedi.

Ne glede na plačan odpovedni riziko ima organizator v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov in stroškov rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odpovednega rizika, oziroma, da odpovedni riziko ni mogoč. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega odpovednega rizika. Ne glede na plačan odpovedni riziko ima TRUD v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 18,00 EUR po pogodbi večdnevne aranžmaje in 5,00 EUR po pogodbi za enodnevne aranžmaje. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega odpovednega rizika. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima TRUD pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja. V primeru, da potnik sklene zavarovanje odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odpovednega rizika uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA 

Na podlagi zakonskih predpisov ima TRUD pravico, da lahko odpove potovanje najkasneje 20 (dvajset) dni pred predvidenim odhodom za potovanja, ki so daljša od 6 dni, 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom za potovanja, ki trajajo od dva do šest dni, in 48 ur pred odhodom za potovanja oz. izlete, ki so krajša od dveh dni, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu turističnega aranžmaja navedeno število potnikov.

Minimalno število potnikov, potrebnih za realizacijo programa je navedeno na vsakem posameznem programu.

V primeru potovanja s posebnimi letali, vlaki ali ladjami, mora biti zasedenost teh najmanj 80%. TRUD si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali odpraviti, vendar TRUD pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat obstajale. TRUD ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med potekom potovanja, potnikom lahko zagotovi le storitve v spremenjeni obliki v okviru obstoječih možnosti. TRUD si pridržuje pravico do spremembe datuma odhoda ali prihoda in do spremembe vrstnega reda potovanja, če se spremenijo vozni redi prevoznikov ali če tako zahtevajo razmere v državi potovanja. TRUD lahko zamenja nastanitev po pogodbi, vendar le z nastanitvijo v isti ali višji kategoriji v dogovorjenem kraju (razen če zaradi višje sile v državi potovanja to ni mogoče). TRUD ne odgovarja za spremembe voznih redov ali zamude prevoznikov in iz tega izhajajočih posledic. Pridržujemo si pravico do spremembe prevoznika in letališča oziroma pristanišča odhoda ali prihoda, vendar na naše stroške (razen če niso te spremembe posledice višje sile). Potnik v tem primeru ni upravičen do vračila razlike v ceni, ki bi morebiti pri tem nastala. V primeru, da TRUD odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. 

OBVESTILO PRED POTOVANJEM 

Za potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje pet dni pred odhodom. Če potnik obvestila v tem roku ne prejme, naj se zglasi na svojem prijavnem mestu. Škodo, ki bi nastala, če bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve pogodbe, nosi potnik. V primeru spremembe naslova bivališča mora potnik o tem obvestiti agencijo.

ZDRAVSTVENI PREDPISI 

V nekaterih programih so navedena potrebna cepljenja. Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije, se je potnik za potovanje v določene države dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument, ki dokazuje cepljenje. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. 

REKLAMACIJE 

Reklamacije v primeru pomanjkljivih storitev, neustrezne kvalitete ali ob neupravičeni neizvedbi določenih ogledov oz. storitev na potovanju morajo biti obvezno podane takoj na licu mesta našemu vodniku, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oz. pooblaščeni lokalni agenciji. V kolikor se predmet reklamacije ne da odpraviti, je potnik dolžan še v času potovanja podati pisno pritožbo, ki mora biti potrjena s strani vodnika oz. predstavnika agencije (če bi takšna potrditev s strani vodnika ali predstavnika ne bi bila možna, je potrebno takoj obvestiti našo poslovalnico v Sloveniji). Organizator bo upošteval samo reklamacije, ki so ugotovljene na kraju samem, potnik pa vloži reklamacijo pisno najkasneje v dveh mesecih po opravljeni storitvi na prodajnem mestu, kjer se je za potovanje prijavil. Organizator je dolžan pisno odgovoriti v 8 dneh po prejemu pritožbe. V primeru, da bi lahko bila reklamacija glede na vsebino rešena na kraju samem, potnik pa reklamacije ni podal, se šteje, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejše pritožbe. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TRUD takšne reklamacije ne bo obravnaval. K temu je potnik dolžan priložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge pristojne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega uveljavlja zahtevek. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi TRUD-a ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev, razen v primeru, ko ima TRUD pravico do odpovedi ali spremembe.

ZAVAROVANJE INSOLVENTNOSTI

Podatki o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:

Izdajatelj garancije: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Št. pogodbe: 
Jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj.

Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Enota za odnose s strankami, 

Kontaktne številke asistenčnega centra: 080 2864, za klice iz tujine: +386 2 222 2864, e-pošta: [email protected]

Izdajatelj garancije zagotavlja potrošniku asistenčno storitev v primeru likvidnostnih težav organizatorja potovanj. Šteje se, da ima organizator potovanja likvidnostne težave, kadar postane nesposoben pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti in zaradi tega ne pride do izvedbe potovalnih storitev. Šteje se, da organizator potovanja ni sposoben izpolnjevati zapadlih obveznosti, če na zahtevo subjekta, ki zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, ne predloži dokazil o plačilu potovalnih storitev v roku 72 ur, če je potrošnik na subjekt, ki zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, naslovil pisno zahtevo za plačilo iz naslova jamstva v primeru likvidnostnih težav po tem, ko je potrošnik organizatorja potovanja predhodno pozval na izpolnitev obveznosti in organizator potovanja v roku 48 ur od zahtevka potrošnika svoje obveznosti ni izpolnil.

UPORABA PODATKOV 

TRUD vse pridobljene podatke o potnikih brezpogojno varuje in ravna z njimi v skladu z veljavnim ZVOP in Uredbo GDPR. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

DAVEK

V cenah aranžmajev je po določilih Zakona o davku na dodano vrednost že vračunan davek na dodano vrednost.

KONČNA DOLOČILA 

V primeru spora je za rešitev pristojno sodišče v Ljubljani.                                 

Ljubljana, 17. november 2023